Program poticaja – SAFU

Posted on by

safu1P1P2


Sa zahvalom prema programu poticanja Europske unije, SAFU agenciji te Ministarstvu poduzetništva i obrta, uspješno smo ostvarili željeni cilj u vidu nabave novog radnog stroja prijeko potrebnog za širenje našeg poslovanja.

Sarunović Admir